O negativních tendencích v hnutí brigád socialistické práce

Variant title
Об [i.e. О] негативных тенденциях в развитии движения бригад социалистического труда
Über negativen Tendenzen in der Entwicklung der Bewegung der Brigaden der sozialistischen Arbeit
Contributor
Kiršová, Natálie (Translator of Summary)
Merta, Rudolf (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, vol. 11, iss. G6, pp. [67]-84
Extent
[67]-84
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Hnutí brigád socialistické práce má již bezpochyby svou historii. Ve svém vývoji prošlo několika fázemi, v nejednom směru prohloubilo pojetí svého cíle a forem působení, překonávalo a do značné míry překonalo hlediska zkreslující jeho poslání. Jedním z nejvýznamnějších výsledků tohoto vývoje je překonání povrchních, nevědeckých, svého druhu utopických představ, podle kterých je nová forma soutěže jakýsi všelék na všemožné neduhy formalismu v socialistické soutěži. K absurdnosti dospívaly tyto představy ve výstřelcích "teoretického" myšlení, jež dokazovalo, že nová forma soutěže se od starých liší tím, že nemůže propadat formalismu. Povrchní hodnocení a povrchní vztah provází ovšem v té či oné míře každý závažný nový zjev. A hnutí brigád nesporně je závažným zjevem. S jeho vznikem spojují nejvýznamnější stranická usnesení začátek nové etapy v rozvoji socialistického soutěžení v naší zemi. V problémech rozvoje hnutí brigád socialistické práce se proto v-podstatné míře soustřeďují otázky rozvoje socialistického soutěžení vůbec. Tím naléhavější je potřeba ujasnit podstatu tendencí zkreslujících cíle hnutí brigád socialistické práce i celkové výsledky boje proti těmto tendencím.
Document