Agrární kapitál v Československu a krize let 1929-1933

Variant title
Аграрный капитал в Чехословакии и кризис в 1929-1933 гг.
Das Agrarkapital in der Tschechoslowakei und die Krise 1929-1933
Contributor
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, vol. 11, iss. G6, pp. [123]-133
Extent
[123]-133
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document