Keynes a současné rozpory americké ekonomiky

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, vol. 11, iss. G6, pp. 196-198
Extent
196-198
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Siskind, George. J. M. Keynes a současné rozpory americké ekonomiky. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 191 s.
Document