Le rôle du commerce extérieur dans le développement économique de l'Italie au cours des années 1959-1965

Variant title
Význam zahraničního obchodu pro hospodářský rozvoj Itálie v letech 1959-1965
Author: Reichel, Renato
Contributor
Holčíková, Anna (Translator)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1968, vol. 17, iss. G12, pp. [95]-106
Extent
[95]-106
Type: Article
Language
French
License: Not specified license
Summary language
Document