Hlavní směry soudobé buržoazní sociologie války : (náčrt připravované větší práce)

Variant title
Главные направления современной буржуазной социологии войны
Glavnyje napravlenija sovremennoj buržuaznoj sociologii vojny
Die wichtigsten Richtungen der gegenwärtigen bürgerlichen Soziologie des Krieges
Contributor
Kiršová, Natálie (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 12, iss. G7, pp. [19]-26
Extent
[19]-26
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
V marxistické literatuře dosud není důkladnější rozbor soudobé buržoazní sociologie války. Oblast teorie války se většinou přenechává vojenským teoretikům, kteří se zajímají více o vojenskou ideologii než o sociologické otázky.
Summary language
Document