The "entitelment mentality" and legitimacy of privatization in industry

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1994, vol. 41-42, iss. G35, pp. [53]-63
Extent
[53]-63
  • ISSN
    0231-5122
Type
Article
Language
English
License: Not specified license
Document