On some aspects of a general sociological theory of change : (a theoretical concept)

Variant title
K některým aspektům obecné sociologické teorie změny : (teoretický projekt)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1970, vol. 19, iss. G14, pp. 61-76
Extent
61-76
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Summary language
Document