Sociology in the service of U.N. experts

Title: Sociology in the service of U.N. experts
Variant title
Sociologie ve službách odborníků Spojených národů
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1970, vol. 19, iss. G14, pp. 159-167
Extent
159-167
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Summary language