O vztahu k přírodě : (velké hodnoty, drobná očekávání a rozložení postojů v populaci)

Variant title
On the relations to nature
Author: Keller, Jan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1996, vol. 44, iss. G37, pp. [65]-75
Extent
[65]-75
  • ISSN
    0231-5122
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document