Životní dráha jako objekt sociologického zkoumání

Variant title
Жизненный путь как объект социологического исследования
Žiznennyj put' kak ob"jekt sociologičeskogo issledovanija
Lebenslauf als Objekt soziologischer Forschung
Author: Nový, Lubomír
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1988, vol. 37, iss. G32, pp. [55]-65
Extent
[55]-65
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document