Tendence vývoje pracovních sil v československém zemědělství

Variant title
Die Tendenzen der Entwicklung der Arbeitskräfte in der tschechoslowakischen Landwirtschaft
Author: Michek, Josef
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1965, vol. 14, iss. G9, pp. [103]-118
Extent
[103]-118
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Jednou z hlavních příčin nepříznivého stavu naší zemědělské výroby je, podle názoru našich teoretiků, nedostatek pracovních sil, který způsobuje nedostatečné využití těch potenciálních možností, jež v zemědělství skrytě existují. V této souvislosti se však naskýtají otázky: dá se mluvit o nedostatku pracovních sil jako o jevu absolutním a chronickém, nebo jde o nedostatek rázu relativního? Kde jsou rezervy, jež by byly s to do značné míry kompenzovat nedostatečný počet a nevyhovující strukturu pracovních sil? Pokusíme se zde na tyto otázky odpovědět.
Summary language
Document