K nejnovějšíma dějinám

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1965, vol. 14, iss. G9, pp. 130-132
Extent
130-132
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Přehled nejnovějších dějin: 1917-1939. I., 1917-1929. Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Miloše Hájka. 1. vyd. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1962. 500 s.
Přehled nejnovějších dějin: 1917-1939. II., 1929-1939. Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Miloše Hájka. 1. vyd. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1963. 500 s.
Document