Zwei antirationalistische Strüme in der bürgerlichen Propagandatheorie

Variant title
Dva antiracionalistické proudy v buržoasní teorii propagandy
Author: Steiner, Hanuš
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1965, vol. 14, iss. G9, pp. [69]-88
Extent
[69]-88
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language
Document