Pokus o vymezení místa a úlohy ČSSR v mezinárodní socialistické dělbě práce

Author: Kirš, Zdeněk
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1965, vol. 14, iss. G9, pp. 123-127
Extent
123-127
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Machová, Dušana. ČSSR v socialistické mezinárodní dělbě práce. 1. vyd. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1962. 252 s.
Document