Metodologické a sociologické problémy etiky

Variant title
Методологические и социологические проблемы этики
Metodologičeskije i sociologičeskije problemy ètiki
Methodologische und soziologische Probleme der Ethik
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1977, vol. 24, iss. G19, pp. [31]-51
Extent
[31]-51
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Od napsání Aristotelovy Etiky Nikomachovy uplynula téměř dvě tisíciletí, a přesto v nejzákladnější problematice tohoto tématu zůstává stále ještě mnoho nejasností. Jsou to zejména otázky, co je předmětem etiky, jak správně definovat základní etické kategorie, jak vymezit vztah etiky k filozofii a sociologii, jak formulovat pojem morální hodnoty, normy a jiných jevů mravní skutečnosti. Tyto i jiné otázky jsou stále ještě příliš otevřené, takže se zdá být vhodnějším nežádat ani přímou odpověď, ale spíš odpověď, jak zde probíhá postupné řešení problémů, abychom stejně postupně dospívali k pochopení této složité oblasti.
Document