[Katriak, Martin. Metodologické zásady sociologického výskumu: prípravná fáza]

Author: Hájek, Mojmír
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1971, vol. 20, iss. G15, pp. [131]-134
Extent
[131]-134
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Katriak, Martin. Metodologické zásady sociologického výskumu: prípravná fáza. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej Akadémie vied, 1968. 269 s.
Document