O VII. sociologickém kongresu ve Varně

Author: Hájek, Mojmír
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1971, vol. 20, iss. G15, pp. 142-143
Extent
142-143
Type: News
Language
Czech
License: Not specified license
Document