K problematice rozvoje společenských věd v socialistické společnosti

Author: Macků, Jan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1965, vol. 13, iss. G8, pp. 177-178
Extent
177-178
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Další rozvoj socialismu a úkoly společenských věd. 1. vyd. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1963. 449 s.
Document