K některým obecně teoretickým otázkám možností tempa růstu skupiny I a II při rozšířené reprodukci

Variant title
К некоторым общим теоретическим вопросам возможностей темпов роста I и II подразделений при расширенном воспроизводстве
Contributor
Michek, Josef (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1965, vol. 13, iss. G8, pp. [101]-116
Extent
[101]-116
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document