O spojení ideologické práce s praxí výstavby socialismu

Variant title
Связь идеологической работы с практикой строительства социализма
Die Verbindung der ideologischen Arbeit mit der Praxis des sozialistichen Aufbaus
Contributor
Vácha, Michal (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1965, vol. 13, iss. G8, pp. [125]-138
Extent
[125]-138
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document