[Jurovský, Anton. Duševný život v spoločenských podmienkach]

Author: Steiner, Hanuš
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1965, vol. 13, iss. G8, pp. 189-191
Extent
189-191
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Jurovský, Anton. Duševný život v spoločenských podmienkach. 1. vyd. Bratislava: Osveta, 1963. 325 s. Veda a súčasnosť. Filozofia.
Document