Ekonomické aspekty branné politiky a vojenské moci státu

Author: Fuchs, Kamil
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1987, vol. 36, iss. G31, pp. [143]-144
Extent
[143]-144
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Chládek, Vlastimil; Stankiewicz, Wacłav; Nesvadba, Ladislav. Ekonomické aspekty branné politiky a vojenské moci státu: historie a současnost. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1982. 228 s. Spisy právnické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně; Sv. 42.
Document