Dynamika změn třídní a sociální struktury ČSSR v etapě budování rozvinuté socialistické společnosti

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1987, vol. 36, iss. G31, pp. [127]-136
Extent
[127]-136
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document