O experimentu a kauzalitě

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1960, vol. 9, iss. G4, pp. [116]-121
Extent
[116]-121
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Zich, Otakar, Málek, Ivan; Tondl, Ladislav. K metodologii experimentálních věd. 1. vyd. Praha: ČSAV, 1959. 342 s. Práce ČSAV. Sekce ekonomie, práva a filosofie.
Document