Některé filosofické problémy logiky v sovětských pracích z let 1958-1959

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1960, vol. 9, iss. G4, pp. 121-124
Extent
121-124
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document