Některé otázky kategorií produktivity a intensity práce a jejich vzájemného vztahu

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. 97-99
Extent
97-99
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Halaxa, Vlastimil. Produktivita a intensita práce. 1. vyd. Praha: SNPL, 1958. 152 s. Velká knihovna politické ekonomie; sv. 38.
Document