K otázce teorie krize v české buržoasní politické ekonomii před 1. světovou válkou

Variant title
Теория кризисов в чешской буржуазной политической экономии до первой мировой войны
Krisentheorien in der tschechischen politischen Ökonomie vor dem 1. Weltkriege
Contributor
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. [5]-21
Extent
[5]-21
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document