[Mužík, Josef. Subjekt a objekt: k některým problémům dialektiky subjektu a objektu v období socialistické revoluce a rozvoje socialistické společnosti]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1966, vol. 15, iss. G10, pp. 140-142
Extent
140-142
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document