Zu einigen ökonomisch-soziologischen Problemen des Umbaus des Dorfes in der ČSSR

Variant title
K některým ekonomicko-sociologickým problémům přestavby vesnic v ČSSR
Author: Michek, Josef
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1966, vol. 15, iss. G10, pp. [119]-132
Extent
[119]-132
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language
Document