Le rôle du commerce extérieur dans le développement economique de l'Italie après la deuxième guerre mondiale (1945-1958)

Variant title
Úloha zahraničního obchodu v hospodářském vývoji Itálie po druhé světové válce : 1945-1958
Author: Reichel, Renato
Contributor
Holčíková, A. (Translator)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, vol. 16, iss. G11, pp. [79]-98
Extent
[79]-98
Type
Article
Language
French
License: Not specified license
Summary language
Document