Zur Problematik der Strukturgestaltung des politischen Lebens in der ČSSR in der Nachfeberzeit

Variant title
K problematice formování struktury politického života v ČSSR v poúnorovém období
Contributor
Chyba, Walter (Translator)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, vol. 16, iss. G11, pp. [131]-146
Extent
[131]-146
Type: Article
Language
German
License: Not specified license
Summary language
Document