O мapкcиcтcкoм пoдxoдe к пpoблeмaтикe т. нaз. мaccoвoй кyльтypы

Variant title
O marxistickém přístupu k problematice tzv. masové kultury
Contributor
Vácha, Michal (Translator)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, vol. 16, iss. G11, pp. [49]-56
Extent
[49]-56
Type: Article
Language
Russian
License: Not specified license
Summary language
Document