[Kýn, Oldřich; Pelikán, Pavel. Kybernetika v ekonomii]

Contributor
Merta, Rudolf (Translator)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, vol. 16, iss. G11, pp. 156-159
Extent
156-159
Type: Review
Language
German
License: Not specified license
Reviewed work
Kýn, Oldřich; Pelikán, Pavel. Kybernetika v ekonomii. 1. vyd. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1965. 206, [5] s. Ekonomie a společnost; Sv. 5.
Document