Les étapes et les tendances principales de la sociologie Tchécoslovaque

Variant title
Hlavní etapy a směry ve vývoji československé sociologie
Author: Macků, Jan
Contributor
Marešová, L. (Translator)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, vol. 16, iss. G11, pp. [27]-38
Extent
[27]-38
Type: Article
Language
French
License: Not specified license
Summary language
Document