Spor o postmodernismus a otázka sociální racionality

Variant title
Die Postmodernismusdebatte und das Problem der gesellschaftlichen Rationalität
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1990, vol. 38-39, iss. G33, pp. [67]-84
Extent
[67]-84
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document