K některým proměnám manželství a rodiny v současných západních společnostech

Variant title
On some changes of marriage and family in contemporary western societies
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1990, vol. 38-39, iss. G33, pp. [51]-66
Extent
[51]-66
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document