Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná
1999, roč. 48, č. H34

Název čísla: Jiřímu Vysloužilovi k pětasedmdesátinám
Název čísla: Jiří Vysloužil zu seinem 75. Geburtstag
Rok: 1999
Rok vydání: 2000
ISSN: 1212-0391
ISBN: 80-210-2346-5

Obsah:

Články
[7]-13 Univ. prof. PhDr. Jiří Vysloužil, DrSc. : vlastní podobizna Vysloužil, Jiří | pdficon
[15]-17 Bibliografie Jiřího Vysloužila | pdficon
[19]-27 Hudební terminologie ve slovníku Kašpara Vusína Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan | pdficon
[29]-39 Semantische Aspekte des Variationsprinzips in der Musik Fukač, Jiří | pdficon
[41]-46 Instrumentation und "Konzertanter Stil" in der geistlichen Musik Antonio Vivaldis Pečman, Rudolf | pdficon
[47]-57 Im Vorfeld und/oder im Vorzeichen der Volkstümlichkeit : ein Versuch über die ästhetische Normativität der tschechischen Musik der Mitte des 20. Jahrhunderts Macek, Petr | pdficon
[59]-87 "Ozývají se první signály k vítěznému pochodu" : korespondence Vladimíra Helferta s Olgou Jarošovou Pečman, Rudolf | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet