Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná
1997, vol. 46, iss. H32

Year: 1997
Publication year: 1998
ISSN: 1212-0391
ISBN: 80-210-1756-2

Table of contents:

Články
[5]-14 The aesthetic views of music of Descartes and Comenius Settari, Olga | pdficon
[15]-20 Das Musiktheater in Brünn im 18. Jahrhundert : ein Singspiel von F.J. Gossec Orlová, Miroslava | pdficon
[21]-28 Joseph Preiss und seine Pastorellen Pečman, Rudolf | pdficon
[29]-38 Tenorové housle : (druhá existence v českých zemích) Kurfürst, Pavel | pdficon
[39]-47 Deux chapitres sur la poètique musicale de Bohuslav Martinů Vysloužil, Jiří | pdficon
[49]-58 Die tschechische Musikpublizistik 1945-69 im Lichte der semantischen Textanalyse Macek, Petr | pdficon
[59]-65 Popmusik als Gegenstand der Musikforschung? Fukač, Jiří | pdficon
[67]-81 The reflection of the monastical music in Czech musicology of the twentieth century - the select bibliography Romportlová, Simona | pdficon
[83]-98 Nedivadlo Ivana Vyskočila - pokus o základní vývojovou charakteristiku Srba, Bořivoj | pdficon

Search


Advanced Search

Browse