Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
1992, vol. 41, iss. I26

Year: 1992
Publication year: 1992
ISBN: 80-210-0824-5
Note: Pedagogické číslo

Table of contents:

Články – Articles
[7]-13 Uhrovo úsilí o vysokoškolské vzdělání učitelů a jeho pojetí osobnosti učitele Veselá, Zdenka | pdficon
[15]-27 Meze pedagogické teorie Sup, Jan | pdficon
[29]-48 Alternativní školství ve světle historického vývoje Veselá, Zdenka | pdficon
[49]-58 K otázkám řízení waldorfských škol Pol, Milan | pdficon
[59]-70 Otázky rovnosti a nerovnosti vzdělávacích příležitostí Rabušicová, Milada | pdficon
[71]-78 Svoboda učitele jako nezbytný předpoklad demokratické školy Schauerová, Alena | pdficon
[79]-93 Výchova jako celoživotní proces Řehořková, Marie | pdficon
[95]-106 Ke koncepci profesionální orientace mládeže Hřebíček, Libor | pdficon
Zprávy – Report
[107] Marie Řehořková Sup, Jan | pdficon
[107] Zdenka Veselá Sup, Jan | pdficon

Search


Advanced Search

Browse