Estetická výchova a Československá televize

Variant title
Эстетическое воспитание и Чехословацкое телевидение
Èstetičeskoje vospitanije i Čechoslovackoje televidenije
Ästhetische Erziehung und das Tschechoslowakische Fernsehen
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1990, vol. 38, iss. I24, pp. 115-125
Extent
115-125
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document