Rozhlas a estetická výchova

Variant title
Радио и эстетическое воспитание
Radio i èstetičeskoje vospitanije
Rundfunk und die ästhetische Erziehung
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1990, vol. 38, iss. I24, pp. 127-135
Extent
127-135
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document