Tělesná výchova mládeže v mimovyučovacím čase

Variant title
Физическое воспитание во внешкольном времени
Fizičeskoje vospitanije vo vneškol'nom vremeni
Sporterziehung in der Freizeit der Jugend
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1990, vol. 38, iss. I24, pp. 137-143
Extent
137-143
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document