[Mojžíšek, Lubomír. Pracovní výchova dětí a mládeže]

Title: [Mojžíšek, Lubomír. Pracovní výchova dětí a mládeže]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1981, vol. 30, iss. I16, pp. 152-153
Extent
152-153
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Mojžíšek, Lubomír. Pracovní výchova dětí a mládeže. 1. vyd. Praha: SPN, 1978. 253, 1 s. Pedagogická teorie a praxe.