Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
1969, roč. 18, č. I4

Rok: 1969
Rok vydání: 1969
Poznámka: Pedagogické číslo

Obsah:

Články – Articles
7-22 K pramenům pedagogických myšlenek Lva Tolstého Přadka, Milan | pdficon
23-45 Vývoj cizojazyčného vyučování Liškař, Čestmír | pdficon
47-61 K problematice cílů a úkolů rozumové výchovy Monatová, Lili | pdficon
63-87 Novodobé estetickovýchovné snahy Jůva, Vladimír | pdficon
89-112 Formalismus v pracovních dovednostech mládeže Mojžíšek, Lubomír | pdficon
Recenze – Reviews
113-114 [Best, John W. Research in education] Jůva, Vladimír | pdficon
114 [Čapková, Dagmar. Předškolní výchova v díle J.A. Komenského, jeho předchůdců a pokračovatelů] Monatová, Lili | pdficon
114-116 [Jůva, Vladimír. Die ästhetische Erziehung der Jugend. I.] Veselá, Zdenka | pdficon
116 [Čihák, Jozef; Pavlík, Ondrej; Kotoč, Ján. Mravná výchova. Diel 1. ; Mravná výchova: zásady, metódy, formy a prostriedky] Přadka, Milan | pdficon
117-119 Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен Hošková, Magda | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet