Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
1986, vol. 35, iss. I21

Year: 1986
Publication year: 1987
Note: Psychologické číslo

Table of contents:

Stati – Статьи – Articles
[7]-43 Sémantický diferenciál jako nástroj analýzy estetického vnímání malířských výtvarných děl Kuric, Jozef | pdficon
[45]-56 Hypnotická schopnost ve vztahu k sociální ovlivnitelnosti Svoboda, Mojmír | pdficon
[57]-75 Psychologické podmínky tvořivé práce výzkumných pracovníků v dlouhodobé perspektivě Chalupa, Bohumír | pdficon
[77]-89 Stav a perspektivy metody aktivního sociálního učení programového Sedlák, Jiří | pdficon
[91]-103 Ontogenetické zvlášnosti vztahů k řece Vltavě v kontextu ekologické psychologie Švancara, Josef; Švancarová, Lea | pdficon
[105]-116 Některé osobnostní determinanty vnímání povídky Vízdal, František | pdficon
[117]-127 Aktuální otázky neuropsychologie Vašina, Lubomír | pdficon
Zprávy – Сообщения – Reports
[129] Návštěva sovětského psychologa na katedře psychologie Chalupa, Bohumír | pdficon

Search


Advanced Search

Browse