Hypnotická schopnost ve vztahu k sociální ovlivnitelnosti

Variant title
Гипнабильность по отношению к подверженности социальному воздействию
Hypnotisierbarkeit in Beziehung zur sozialen Beeinflussbarkeit
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1987, vol. 35, iss. I21, pp. [45]-56
Extent
[45]-56
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document