Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
1970, vol. 19, iss. I5

Year: 1970
Publication year: 1971
Note: Psychologické číslo

Table of contents:

Články – Articles
7-19 Pojetí a metody neuropsychologie se zřetelem k dětskému věku Švancara, Josef | pdficon
21-28 Dynamics of intellectual deficit in children with localized and difuse CNS damage Švancara, Josef | pdficon
29-36 Die Ontogenese der zielenden Bewegungen bei Kindern bis zu drei Jahren Sedlák, Jiří | pdficon
37-100 Problematika výzkumů pozornosti v současné psychologii Chalupa, Bohumír | pdficon
101-[113] Teorie volního pohybu Sedlák, Jiří | pdficon
Zprávy – Notes
115-126 Seminář o aktuálních otázkách výzkumu v psychologii práce Chalupa, Bohumír; Sedlák, Jiří; Podlahová, Zuzana; Horská, Hana; Kaprál, Ilja; Kubátová, Vlasta; Boudná, Bohumíra; Schulz, Josef; Juran, Jan; Krejčí, Zlata; Sluka, Václav; Bláhová, Libuše; Vašinka, Jiří; Bláhová-Ptáčková, Zdeňka; Stužková, Zuzana | pdficon
127-129 Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен Hošková, Magda | pdficon

Search


Advanced Search

Browse