Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
1973, roč. 22, č. I8

Rok: 1973
Rok vydání: 1974
Poznámka: Pedagogické číslo

Obsah:

Články – Artikel – Статьи
[7]-15 25 let československé socialistické pedagogiky Jůva, Vladimír | pdficon
[17]-43 Pracovní výchova jako složka socialistické výchovy Mojžíšek, Lubomír | pdficon
[45]-64 K problematice komunistické mravní výchovy Přadka, Milan | pdficon
[65]-89 Utváření pojmů u dětí Monatová, Lili | pdficon
[91]-104 Vývoj jazykové výchovy Liškař, Čestmír | pdficon
[105]-121 Příspěvek k pojetí výchovy dospělých Jůva, Vladimír | pdficon
[123]-135 Úsilí o jednotnou střední školu mezi dvěma světovými válkami Veselá, Zdenka | pdficon
Diskuse – Diskussion – Дискуссии
[137]-143 K možnostem systémového pojetí pedagogiky Přadka, Milan | pdficon
[145]-151 Intelektové schopnosti a školská úspešnosť vo vzťahu k činitel'om prostredia Adamovič, K.; Koubeková, E.; Miklová, J. | pdficon
[153]-157 Sebevražda z aspektu interpersonální situace Viewegh, Josef | pdficon
[159]-162 Makarenkovy psychologické pracovní hypotézy Pecha, Libor | pdficon
[163]-165 Systémový přístup k pedagogice Jůva, Vladimír | pdficon
[167]-172 Jazyková výchova dospělých Liškař, Čestmír | pdficon
Zprávy a recenze – Nachrichten und Rezensionen – Сообщения и обсуждения
[173]-174 Vznik a vývoj OMEP Monatová, Lili | pdficon
174-175 [Pekelis, Viktor Davidovič. Malenkaja enciklopedija o bol'šoj kibernetike (Malá encyklopedie o velké kybernetice)] Přadka, Milan | pdficon
176-177 [Bondar, A.D. Pedahohìčna praktyka studentìv Veselá, Zdenka | pdficon
177-178 [Neuner, Gerhart et al. Allgemeinbildung, Lehrplanwerk, Unterricht: eine Interpretation des Lehrplanwerks der sozialistischen Schule der DDR unter dem Gesichtspunkt der Gestaltung eines wissenschaftlichen und parteilichen Unterrichts] Jůva, Vladimír | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet