Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
1967, vol. 16, iss. I2

Year: 1967
Publication year: 1967
Note: Společné pedagogicko-psychologické číslo

Table of contents:

Články – Articles
[7]-14 Psychodrama as a modern instrument of moral education Široký, Hugo | pdficon
[15]-20 La recherche psychologique des intoxications par les substances neurotropes industrielles Chalupa, Bohumír | pdficon
[21]-35 Princip názornosti v estetické výchově Jůva, Vladimír | pdficon
[37]-49 О взаимоотношении лингвистических и педагогических дисциплин Liškař, Čestmír | pdficon
[51]-62 К некоторым проблемам литературного воспитания Veselá, Zdenka | pdficon
[63]-73 Die Leitung von dynamischen Systemen und die Erziehung Přadka, Milan | pdficon
[75]-86 Methoden und Mittel des Bekanntmachens der Kinder mit Naturerscheinungen Monatová, Lili | pdficon
Diskuse – Diskussion
[87]-101 Několik poznámek k diferenciaci výuky na základních devítiletých školách Bárta, Boleslav | pdficon
Zprávy o výzkumu – Research news
[103]-110 Z životního díla Roberta Konečného Chmelař, Vilém | pdficon
Zprávy – Notes
[111]-117 Profesor Mihajlo Rostohar zemřel Koláříková, Ludmila | pdficon
[119]-120 Výměna - Knigoobmen - Books received - Büchereinlauf Hošková, Magda | pdficon

Search


Advanced Search

Browse