Cíle a struktura literární výchovy dospělých

Title: Cíle a struktura literární výchovy dospělých
Variant title
Цели и структура литературного воспитания взрослых
Ziele und Struktur der literarischen Erziehung der Erwachsenen
Author: Veselá, Zdenka
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. I12-13, pp. [125]-132
Extent
[125]-132
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license